akademos

ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin tel./fax. 81 441 99 36

Do pobrania

Dane kontaktowe

"CRH AKADEMOS" sp. z o.o.

20-853 Lublin
ul. Symfoniczna 1
tel./fax. 81 441 99 36
NIP: 712-25-79-789
e-mail: zarzad@paderewski.lublin.pl

Szkoła Podstawowa

tel.81 740 75 46, fax 81 740 75 46
www.podstawowa.paderewski.lublin.pl
e-mail: podstawowa@paderewski.lublin.pl

Gimnazjum

tel.81 740 75 43, fax 81 441 99 36
www.gimnazjum.paderewski.lublin.pl
e-mail: gimnazjum@paderewski.lublin.pl

Liceum

tel.81 740 75 43, fax 81 441 99 36
www.liceum.paderewski.lublin.pl
e-mail: liceum@paderewski.lublin.pl

Szkoły językowe

tel./ fax 81 443 88 05
kom. 663 123 103 www.jezykipaderewski.pl
e-mail: jezyki@jezykipaderewski.pl

Centrum Sportu Akademos

tel./fax 81 443 88 88
kom. 663 123 109
www.akademos.pl
e-mail: sport@akademos.pl

O firmie

"Szkoła jest metaforą ludzkich działań - jej sensem jest pragnienie rozwoju. Naszym zadaniem jest wydobywać wartości i możliwości każdego, kto chce zdobywać wiedzę, wspierając jego rozwój jako pełnowartościowej osoby."

"CRH AKADEMOS" sp. z o.o.

Spółka „CRH AKADEMOS” skupia swoją działalność na edukacji. Szkołami prowadzonymi przez spółkę są:

  • Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „PADEREWSKI” działa od 2010 roku, a za cel stawia sobie harmonijny rozwój dziecka we wszystkich sferach (poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej) oraz kładzie nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych (naukę skutecznej komunikacji w języku ojczystym oraz językach europejskich, a także doskonalenie umiejętności matematycznych). Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich, a wysoki wynik sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2011/12 zapewnił Szkole Podstawowej „PADEREWSKI” czwarte miejsce w Lublinie.

  • Międzynarodowe Gimnazjum „PADEREWSKI” działa od 1999 roku i jest jedyną w regionie szkołą autoryzowaną w Międzynarodowym Programie Gimnazjalnym MYP (Middle Years Programme). Gimnazjum „PADEREWSKI” posiada tytuły „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0” oraz certyfikat „Szkoła myślenia” wydany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest również certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL. W roku szkolnym 2011/12 uzyskaliśmy aż piętnaście tytułów laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Nasze wyniki egzaminu gimnazjalnego należą do najwyższych w Lublinie i województwie (w roku szkolnym 2011/12 – drugie miejsce w województwie).

  • Międzynarodowe Liceum „PADEREWSKI” jest najstarszą prywatną szkołą w Lublinie, od 1997 roku szkołą stowarzyszoną z UNESCO, a od 1999 roku szkołą autoryzowaną w programie Międzynarodowej Matury (International Baccalaureate Diploma Programme). Liceum „PADEREWSKI” posiada tytuły „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0” oraz certyfikat „Szkoła myślenia” wydany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest również certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL. W latach 2008-2012 Międzynarodowe Liceum „Paderewski” jako jedna z nielicznych szkół w regionie uzyskała wynik 100% zdanych matur w programie polskim. W roku szkolnym 2011-12 jako jedyna szkoła w regionie może się pochwalić stuprocentową zdawalnością matur zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

  • Szkoła Językowa „PADEREWSKI” od 1999 roku prowadzi ogólne kursy języków obcych na wszystkich poziomach, kursy gimnazjalne i maturalne, kursy specjalistyczne dla firm prywatnych i instytucji państwowych, kursy indywidualne VIP oraz kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Szkoła umożliwia uzyskanie certyfikatów znajomości języków obcych TELC, ETS, ESOL, IELTS oraz SAT. Szkoła prowadzi kursy wakacyjne SUMMER FUN i WINTER FUN podczas ferii zimowych. Wszechstronne Biuro Tłumaczeń PADEREWSKI oferuje tłumaczenia standardowe, specjalistyczne i przysięgłe.

  • Centrum Sportu „AKADEMOS” jest wielofunkcyjnym obiektem sportowym z pełnowymiarową halą sportową, ścianą wspinaczkową, salą sportów walki, siłownią, ośrodkiem fitness, rehabilitacji i odnowy biologicznej, przeznaczonym do korzystania zarówno przez grupy zorganizowane jak i klientów indywidualnych.

Wszystkie placówki edukacyjne prowadzone przez spółkę „CRH AKADEMOS” mieszczą się w nowoczesnych, w pełni wyposażonych pod względem dydaktycznym i bezpiecznych budynkach z parkingiem i ochroną przy ulicy Symfonicznej 1 (Międzynarodowe Gimnazjum i Liceum „PADEREWSKI”, Szkoła Językowa „PADEREWSKI”), Symfonicznej 1a (Ośrodek Sportu i Rekreacji „AKADEMOS”) oraz Symfonicznej 3a (Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „PADEREWSKI”) w Lublinie. Szkoły dysponują zapleczem multimedialnym (m.in. w trzy pracownie informatyczne, szkolna sieć komputerowa, sprzęt audio-video), nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz biblioteką z czytelnią zaopatrzoną w literaturę oraz podręczniki w języku angielskim. Szkoły „PADEREWSKI” zatrudniają nauczycieli, wykładowców i lektorów o najwyższych kwalifikacjach, zapewniając znakomite warunki edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym. Realizują oni nowoczesne programy nauczania i wychowania, zarówno polskie jak i międzynarodowe, dostosowane do wymogów współczesności.

Plany spółki zakładają:

  • uzyskanie pozycji lidera na mapie oświatowej Polski dzięki profesjonalizmowi kadry, wysokiemu poziomowi jakości kształcenia, programom międzynarodowym oraz atrakcyjnym projektom edukacyjnym (m.in. autorskim projektom wychowawczym);

  • kontynuację i rozwój linii strategicznej zmierzającej do zapewnienia najwyższych standardów nauczania i wychowania, potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami jakości;

  • promocję nowoczesnego programu wychowawczego w szkołach, odpowiadającego na wyzwania współczesności i sprzyjającego kształceniu obywateli społeczeństwa otwartego;

  • promocję demokracji, tolerancji, wolnego rynku i praw człowieka we wszystkich działaniach edukacyjnych;

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Adam Kalbarczyk e-mail: akalbarczyk@paderewski.lublin.pl
Członek Zarządu: Krzysztof Dołęgowski e-mail: k.dolegowski@zagiel.pl

Prokurent:
Jolanta Kieracińska e-mail: jkieracinska@paderewski.lublin.pl

Sekretariat Zarządu:
Danuta Bednarczyk e-mail: zarzad@paderewski.lublin.pl